O protestantizmu med Slovenci v avstrijski prestolnici

O protestantizmu med Slovenci v avstrijski prestolnici

Dunaj, 10. oktober 2017. Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je organizirala obisk na Dunaju z namenom, da v društvu Slovenski institut predstavi knjigo Protestantizem včeraj, danes in jutri. K sodelovanju sta bila povabljena tudi mag. Leon Novak, evangeličanski duhovnik v Murski Soboti in Ludvik Novak, župan občine Puconci, kjer je bila zgrajena prva evangeličanska cerkev v Prekmurju. Dogodek je bil v znamenju 500 letnice reformacije, ki jo letos praznujejo v Evropi.

Pred predavanjem na inštitutu, je goste iz Prekmurja sprejela nova slovenska veleposlanica na Dunaju mag. Ksenija Škrilec. Veleposlanici so župan Občine Puconci Ludvik Novak, ter predsednik in podpredsednik Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Ernest Ebenšpanger in Marjan Šiftar izročili nekaj knjig, ter se pogovorili o sodelovanju v prihodnje.

Na Slovenskem inštitutu oziroma v Društvu slovenski inštitut, je goste iz Prekmurja pozdravil predsednik Herbert Seher, nekaj misli o protestantizmu in slovenščini je povedal tudi dr. Marko Jesenšek, prorektor Mariborske Univerze, ki je imel prej pogovor z vodstvom inštituta. Zbrane na pogovoru sta v imenu Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije pozdravila predsednik in podpredsednik Uprave Ernest Ebenšpanger in Marjan Šiftar, posebej pa tudi duhovnik Leon Novak, ki je izpostavil pomen državnega praznika Dneva reformacije in župan Ludvik Novak, ki je povedal, da je bila v Puconcih zgrajena prva protestantska cerkev v Prekmurju. Marjan Šiftar je predstavil pomen Vrta spominov in tovarištva na Petancih, omenil dobro sodelovanje s Štajerskimi Slovenci, s Kulturnim društvom Člen 7 in predsednico mag. Suzanne Weitlaner. Povedal je tudi, da je v sodelovanju med Inštitutom za narodnostna vprašanja in Šiftarjevo fundacijo izšel slovenski prevod doktorske disertacije Andreje Haberl Zemljhič Pustiti jezik v vasi:ohranjanje in opuščanje slovenskega jezika v Radgonskem kotu.

Knjigo Protestantizem včeraj, danes in jutri, v kateri so zbrani referati z mednarodnega simpozija na isto temo, je predstavil urednik mag. Franc Kuzmič in deja, da je bil prvi simpozij leta 1999 s temo Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petancih. Na predstavitvi je bil tudi Vincenc Rajšp, eden izmed referentov na simpoziju, v razpravo pa se je vključil tudi znani koroški slovenski pisatelj Lev Detela.

Obisk sodelavcev Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije je bil uvod v sodelovanje s Slovenci na Dunaju.