Obisk Združenja vojaških gornikov Slovenije

Obisk Združenja vojaških gornikov Slovenije

Petanjci, 21. oktober 2017. Na povabilo Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije so Vrt spominov in tovarištva na Petancih obiskali člani Združenja vojaških gornikov Slovenije. Goste je pozdravil podpredsednik Uprave Marjan Šiftar in jim predstavil Vrt spominov in tovarištva, v katerem rase okoli 500 dreves in grmovnic, in tudi druge zgodovinske dogodke, povezane s Petanjci. V vrtu rasejo drevesa iz različnih koncev sveta in tudi drevesa in grmovnice, ki so jih posadili ugledni predstavniki političnega in kulturnega življenja iz Slovenije in Evrope. Marjan Šiftar je omenil tudi priprave na počastitev pomembnih obletnic, in sicer 150-letnico prvega slovenskega tabora v Ljutomeru, ki bo prihodnje leto in 100-letnico združitve Prekmurja s Slovenijo, ki bo leta 2019. Po sprejemu, na katerem je pozdravil goste v imenu območnega združenja Zveze častnikov za Pomurje Jože Vaupotič, je bil ogled Vrta spominov in tovarištva.

Od sobote naprej je v Vrtu spominov in tovarištva tudi Alpski nagnoj, ki ga je posadil Slavko Delelut, predsednik Združenja vojaških gornikov Slovenije, ustanovljenega novembra 2007 v Poljčah, na Dan generala Maistra. Drevesce so prinesli s pobočja Pokljuke, raste pa tudi na pobočjih Kolovrata in Mrzlega vrha nad Kobaridom.Med gosti so bili člani pevskega zbora Gorščaki, ki so ob saditvi drevesa zapeli himno Združenja vojaških gornikov Slovenije, na poznejšem druženju pa še več pesmi in tudi na ta način popestrili in obogatili dogodek. Alpski nagnoj so posadili tudi v spomin na uspešen preboj na Soški fronti, ki je pomenil začetek konca 1. svetovne vojne, sicer pa Ustanova že več let sodeluje z Ustanovo “Pot miru v Posočju”. O nekaterih dogodkih v 1. svetovni vojni je govoril Geza Bačič (zeleni), o deležu Prekmurja med 2. svetovno vojno pa Evgen Emri. Srečanja se je udeležil tudi general Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Združenje vojaških gornikov Slovenije temelji na vrednotah prizadevanj za mir in spoštovanje človekovih pravic, ohranjanju vrednot gorske narave, vzpodbujanju prijateljstva med vojaki-gorniki in negovanje spomina na padle vojake v gorah. Združenje je član mednarodne federacije vojakov gorskih enot, v katerem so poleg Sloveenije vključene še Avstrija, Francija, Italija, Nemčija, Poljska, Španija, Švica in Združene države Amerike. Člani slovenskega združenja so tudi slovenski alpinisti in smučarji.