Vanekov večer z dr. Aleksandrom Ernišo na temo Primož Trubar in reformacija