Predstavitev monografije Branka Žunca “Ne-vidna univerza”

Predstavitev monografije Branka Žunca “Ne-vidna univerza”

Vabimo vas na predstavitev monografije Branka Žunca “Ne-vidna univerza” – doktorji znanosti iz sveta ob Muri, ki bo v sredo 25. aprila v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU v Ljubljani.