Nova predsednica in podpredsednik programskega sveta UŠF

Nova predsednica in podpredsednik programskega sveta UŠF

Petanjci, 10. maja 2018 – Uprava Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija je zapolnila kadrovsko vrzel v vodstvu programskega sveta ustanove, ki je nastala po prezgodnji in nenadni smrti predsednika programskega sveta mag. Ferija Kuzmiča. Njegova naslednica bo dosedanja podpredsednica sveta dr. Klaudija Sedar, podpredsedniško funkcijo pa prevzema akademik prof. dr. Marko Jesenšek.


Nova predsednica programskega sveta dr. Klaudija Sedar je slovenska latinistka in splošna jezikoslovka, ki je svojo poklicno kariero začela v pedagoških vodah, zatem je bila raziskovalna asistentka organizacije ZRC SAZU Prekmurje na Petanjcih pod okriljem Zgodovinskega inštituta Milka Kosa. Od leta 2015 je domoznanka Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti. Ukvarja se s prekmursko kulturno zgodovino in z ohranjanjem kulturnozgodovinske dediščine ter aktivno sodeluje pri znanstvenem raziskovanju. Je dolgoletna sodelavka – prostovoljka Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija.


Novi podpredsednik programskega sveta UŠF prof. dr. Marko Jesenšek je prorektor na mariborski univerzi, redni profesor na mariborski filozofski fakulteti in eden najuglednejših slovenskih jezikoslovcev. Je avtor številnih znanstvenih člankov in strokovnih razprav ter monografij, predavatelj na tujih univerzah ter nosilec ali sodelavec številnih, tudi mednarodnih, znanstvenih projektov. Slovensko jezikovno vedenje je obogatil z izvirnimi raziskavami prekmurskega knjižnega jezika in velja za enega najboljših poznavalcev jezikovne politike v sodobni Sloveniji. Je izjemno zaslužen za obravnavo življenja in dela prekmurskega rojaka, jezikoslovca, “sina treh narodov”, Avgusta Pavla. Že dalj časa tudi aktivno sodeluje z Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija in je član njenega programskega sveta. Za vrhunske dosežke je med drugim prejel Zoisovo nagrado, SAZU pa ga je imenovala za svojega člana.