Vabilo k sodelovanju na literarnem natečaju

Vabilo k sodelovanju na literarnem natečaju

V šolskem letu 2018/19 razpisujemo 10. jubilejni literarni natečaj z naslovom »Jaz, mladi Prekmurec; jaz, mladi Prlek – danes in tukaj«.

K sodelovanju vabimo nadarjene učence 8. in 9. razreda osnovne šole in dijake vseh programov srednje šole.

Leto 1919 velja za zgodovinsko prelomnico, še posebej za prekmurske Slovence. Po koncu I. svetovne vojne in razpadu avstro-ogrske monarhije so velike sile v dvorcu Trianon blizu Pariza risale meje novih držav. Mejo med novonastalo državo SHS in državo Madžarsko so začrtali na razvodju Mure in Rabe. Prekmurje je bilo priključeno k matični državi, takratni skupni državi SHS, tako letos praznujemo 100-letnico tega zgodovinskega dogodka.

Z literarnim natečajem »Stoletje slovenskega Prekmurja« smo v šolskem letu 2017/18 z razmišljanji mladih o pomenu tega zgodovinskega dejanja že obeležili ta jubilej, letos želimo narediti korak naprej. Dogodek ni bil pomemben samo za prebivalce na levem bregu reke Mure, ampak tudi desnem. Pri uresničevanju le-tega so imeli namreč pomembno vlogo ljudje in dogodki, ki so se v preteklosti zvrstili na desnem bregu reke Mure.

V zgodovinskem dogodku so svoj navdih in energijo črpale mnoge generacije Prekmurcev in Prekmurk ter Prlekov in Prlekinj. V njem se je oplajala svobodomiselnost in ustvarjalnost mnogih mladih in naprednih na vseh področjih življenja, še posebej na kulturnem in družbenem področju v času pred 2. svetovno vojno. Dogodek je vplival na zavest, miselnost in ravnanje ljudi po vojni. Zgodovinski dogodek pa ni pomemben samo za preteklost, ampak tudi za sedanjost in prihodnost pokrajine ob Muri in ljudi, tudi in predvsem mladih. Bil je eden izmed ključnih, ki je pripeljal do tega, da danes živimo in ustvarjamo v skupni svobodni in demokratični domovini.

S tokratno tematiko želimo mlade še posebej vzpodbuditi, da razmišljajo o naslednjih vprašanjih:
Kaj pomeni biti mladi Prekmurec/mlada Prekmurka;mladi Prlek/mlada Prlekinja danes? Kaj danes spodbuja mlade na levem in desnem bregu Mure pri oblikovanju njihovih vrednot in dejanj? Ali prepoznavajo vrednost združitve kot enega izmed ključnih dogodkov, ki je vplival na življenje in razvoj ljudi na obeh bregovih reke Mure? Katere prekmurske in prleške osebnosti so jim pri tem v navdih in zakaj? Kako lahko oni soustvarjajo podobo in prispevajo k prepoznavnosti ter razvoju današnjega Prekmurja in Prlekije? Kaj bi sporočili javnim osebnostim, ki danes sooblikujejo usodo Prekmurja in Prlekije?

Osnovnošolce in srednješolce vabimo k pisanju različnih besedilnih vrst, v ospredju pa naj bodo razlagalni spis oziroma razpravljalni esej, kratka zgodba. Pri ustvarjalnem pisanju naj avtorji upoštevajo žanrska določila posamezne besedilne vrste.

Rok za izvedbo natečaja: 23. marec 2019.

Razpis (PDF)
Prijavnica (PDF)